. Úvod - Eva Ova

Vnější je odrazem vnitřního...

Andělé se přou, zda je dobře na Zemi.
Lidé se dohadují, zda je dobře v nebi.
A Bůh ví,
že může být dobře všude:
vnější je zrcadlem vnitřního.

Naše vzpomínky